O "Gambit-u"

Centar za unapređenje i razvoj šaha "Gambit" je sportska šahovska organizacija za mlade šahiste & studente, osnovana u decembru 2007. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Pored organizacije svih vrsta šahovskih manifestacija, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da na jednom mjestu okupimo mlade ljubitelje šahovskog sporta koji će kroz naša druženja & treninge & takmičenja ostati privrženi šahu.

Važan zadatak, koji smo sebi postavili, jeste unapređenje ukupne medijske slike o značaju šahovskog sporta kroz pružanje relevantnih i afirmativnih informacija na našem šahovskom portalu www.chessgambit.net.

Dodatne korisne informacija:

 • opširnije o "Gambit-u" pročitajte ovdje;
 • o našim aktivnostima pročitajte ovdje;
 • o Predsjedniku "Gambit-a" pročitajte ovdje.

Evropski parlament je usvojio Deklaraciju o uvođenju programa "Šah u škole" u obrazovne sisteme zemalja članica Evropske Unije a koji je razvila Evropska šahovska unija (ECU) i Šahovska fondacija "Kasparov".  Predsednik ECU Silvio Danilov rekao je da će 15. mart 2012. godine ući u istoriju šaha jer je tada šah prešao u viši nivo društvenog priznanja, "ne samo kao sport, veći i kao dio obrazovanja u modernom svijetu".

Pisanu deklaraciju pod brojem 50/2011 za uvođenje šaha u školski program u EU potpisala su 392 poslanika Evropskog parlamenta. Bilo je potrebno samo 378 potpisa od ukupno 754 poslanika Evropskog parlamenta. Deklaracija 0050/2011:

Pisana deklaracija o uvođenju programa "Šah u škole" u obrazovnim sistemima Evropske Unije:

Evropski Parlament,

 • uzimajuci u obzir član 6 i član 165 Sporazuma o Funkcionisanju Evropske Unije,
 • uzimajuci u obzir Pravilo 123 sopstvenog Pravilnika o postupanju (proceduri),
 1. da Sporazum o Funkcionisanju Evropske Unije predviđa u svom članu 6, da je sport jedna od oblasti u kojima "Unija ima nadležnosti da sprovede akcije za podršku, koordinaciju ili dopunu djelovanja Država Članica";
 2. da je šah igra dostupna za djecu iz svih socijalnih grupa i može pomoći socijalnoj koheziji i doprinijeti ciljevima politike kao sto su: socijalna integracija, borba protiv diskriminacije, smanjenje stope kriminala, pa čak i borba protiv različitih bolesti zavisnosti;
 3. da bez obzira na uzrast djeteta, šah može kod djece poboljšati koncentraciju, strpljenje i upornost i može da razvije smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka; da takođe šah uči odlučnosti, motivaciji i sportskom duhu (sportskim vrlinama);
 1. Apel Komisije i Država Članica je da se podrži uvođenje programa "Šah u škole" u obrazovne sisteme Država Članica;
 2. Apel Komisije je da se u narednim komunikacijama u vezi sa sportom obrati posebna pažnja na program "Šah u škole" i da se obezbijedi dovoljno sredstava za isti od 2012. godine pa nadalje;
 3. Apel Komisije je da se uzmu u obzir rezultati svih studija o efektima ovog programa na razvoj djece;
 4. Da se naloži njenom Predsjedniku da proslijedi ovu deklaraciju, zajedno sa imenima potpisnika, Komisiji i Parlamentima Dražava Članica.

Gambit Banja Luka

Centar za unapređenje i razvoj šaha "Gambit" je sportska šahovska organizacija za mlade šahiste & studente, osnovana u decembru 2007. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Pored organizacije svih vrsta šahovskih manifestacija, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da na jednom mjestu okupimo mlade ljubitelje šahovskog sporta koji će kroz naša druženja & treninge & takmičenja ostati privrženi šahu. Važan zadatak, koji smo sebi postavili, jeste unapređenje ukupne medijske slike o značaju šahovskog sporta kroz pružanje relevantnih i afirmativnih informacija na našem šahovskom portalu www.chessgambit.net.

Dnevni šahovski problemi

Newsletter

Da li želite na Vaš E-mail dobijati obavještenja o šahovskim turnirima & manifestacijama ili vijestima & zanimljivostima iz svijeta šaha?