O "Gambit-u"

Centar za unapređenje i razvoj šaha "Gambit" je sportska šahovska organizacija za mlade šahiste & studente, osnovana u decembru 2007. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Pored organizacije svih vrsta šahovskih manifestacija, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da na jednom mjestu okupimo mlade ljubitelje šahovskog sporta koji će kroz naša druženja & treninge & takmičenja ostati privrženi šahu.

Važan zadatak, koji smo sebi postavili, jeste unapređenje ukupne medijske slike o značaju šahovskog sporta kroz pružanje relevantnih i afirmativnih informacija na našem šahovskom portalu www.chessgambit.net.

Dodatne korisne informacija:

  • opširnije o "Gambit-u" pročitajte ovdje;
  • o našim aktivnostima pročitajte ovdje;
  • o Predsjedniku "Gambit-a" pročitajte ovdje.

Ne postoje pouzdani podaci o njegovom postanku. Najverovatnije je da se pojavio prije više od 2.000 godina. Prilikom arheoloških iskopavanja u Uzbekistanu nađene su dve figurice od slonovače koje pripadaju periodu vladavine cara Huviške (II vijek). Stručnjaci smatraju da su to šahovske figurice. U V vijeku nastala je u Indiji posebna vrsta vojne igre na drvenoj ploči - "čaturanga", što znači četverodeoni.

Evropski parlament je usvojio Deklaraciju o uvođenju programa "Šah u škole" u obrazovne sisteme zemalja članica Evropske Unije a koji je razvila Evropska šahovska unija (ECU) i Šahovska fondacija "Kasparov".  Predsednik ECU Silvio Danilov rekao je da će 15. mart 2012. godine ući u istoriju šaha jer je tada šah prešao u viši nivo društvenog priznanja, "ne samo kao sport, veći i kao dio obrazovanja u modernom svijetu".

Gambit Banja Luka

Centar za unapređenje i razvoj šaha "Gambit" je sportska šahovska organizacija za mlade šahiste & studente, osnovana u decembru 2007. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Pored organizacije svih vrsta šahovskih manifestacija, jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da na jednom mjestu okupimo mlade ljubitelje šahovskog sporta koji će kroz naša druženja & treninge & takmičenja ostati privrženi šahu. Važan zadatak, koji smo sebi postavili, jeste unapređenje ukupne medijske slike o značaju šahovskog sporta kroz pružanje relevantnih i afirmativnih informacija na našem šahovskom portalu www.chessgambit.net.

Dnevni šahovski problemi

Newsletter

Da li želite na Vaš E-mail dobijati obavještenja o šahovskim turnirima & manifestacijama ili vijestima & zanimljivostima iz svijeta šaha?